Hiển thị 1–20 của 46 kết quả

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt vuông đen 7w

Giá sản phẩm: 135,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 120x120x35 mm
 • Lỗ khoét: Ø90 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt vuông đen 7w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 120x120x35 mm
 • Lỗ khoét: Ø90 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt tròn đen 7w

Giá sản phẩm: 128,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×35 mm
 • Lỗ khoét: Ø90 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
105,000

Đèn âm trần Asia mặt tròn đen 7w

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×35 mm
 • Lỗ khoét: Ø90 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
180,000

Đèn âm trần Asia mặt kính 9w

Giá sản phẩm: 180,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 9w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×80 mm
 • Lỗ khoét: Ø100 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
143,000

Đèn âm trần Asia mặt kính 7w

Giá sản phẩm: 143,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×70 mm
 • Lỗ khoét: Ø90 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
120,000

Đèn âm trần Asia mặt kính 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×70 mm
 • Lỗ khoét: Ø76 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
180,000

Đèn âm trần Asia mặt mờ 9w

Giá sản phẩm: 180,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 9w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×60 mm
 • Lỗ khoét: Ø100 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
143,000

Đèn âm trần Asia mặt mờ 7w

Giá sản phẩm: 143,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø90 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
120,000

Đèn âm trần Asia mặt mờ 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø76 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia nhôm đúc mặt lõm 12w

Giá sản phẩm: 195,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø128×65 mm
 • Lỗ khoét: Ø110mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia nhôm đúc mặt lõm 9w

Giá sản phẩm: 180,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 9w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø128×65 mm
 • Lỗ khoét: Ø110mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia nhôm đúc mặt lõm 7w

Giá sản phẩm: 150,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø115×50 mm
 • Lỗ khoét: Ø100mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia nhôm đúc mặt lõm 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×50 mm
 • Lỗ khoét: Ø90mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
143,000

Đèn âm trần Asia mặt trắng 12w

Giá sản phẩm: 143,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø145×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø110mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
128,000

Đèn âm trần Asia mặt trắng 9w

Giá sản phẩm: 128,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 9w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø90mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
113,000

Đèn âm trần Asia mặt trắng 7w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø90mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt lõm viền bạc 7w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø90mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt lõm viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia mặt lõm viền vàng đồng 7w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø120×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø90mm
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!