Hiển thị tất cả 14 kết quả

-40%
186,000

ĐÈN LED BULB TRỤ 40W (LB-40-T120)

Giá sản phẩm: 186,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : LB-40-T120
Công Suất : 40w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng
Nhiệt Độ Màu : 6000K
Kích Thước : ø60*210mm
Chip LED : EPISTAR
Chất Liệu : Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : 24 Tháng
-40%
142,000

ĐÈN LED BULB TRỤ 30W(LB-30-T100)

Giá sản phẩm: 142,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : LB-30-T100
Công Suất : 30w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 3000K – 6000K
Kích Thước : ø100*180mm
Chip LED : EPISTAR
Chất Liệu : Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : 24 Tháng
-40%
106,000

ĐÈN LED BULB TRỤ 20W(LB-20-T80)

Giá sản phẩm: 106,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : LB-20-T80
Công Suất : 20w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 3000K – 6000K
Kích Thước : ø80*150mm
Chip LED : EPISTAR
Chất Liệu : Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : 24 Tháng
-40%
281,000

ĐÈN LED BULB DOB 60W (DOB-LB-60-T5)

Giá sản phẩm: 281,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-60-T5
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 161*276 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
203,000

ĐÈN LED BULB DOB 50W (DOB-LB-50-T5)

Giá sản phẩm: 203,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-50-T5
Công Suất : 50W
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 137*252 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
143,000

ĐÈN LED BULB DOB 40W (DOB-LB-40-T5)

Giá sản phẩm: 143,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-40-T5
Công Suất : 40w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 118*220 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
119,000

ĐÈN LED BULB DOB 30W (DOB-LB-30-T5)

Giá sản phẩm: 119,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-30-T5
Công Suất : 30w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 100*188 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
59,000

ĐÈN LED BULB DOB 20W (DOB-LB-20-T5)

Giá sản phẩm: 59,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-20-T5
Công Suất : 20w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 80*147 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
39,000

ĐÈN LED BULB DOB 15W (DOB-LB-15-A3)

Giá sản phẩm: 39,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-15-A3
Công Suất : 15w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 60*112 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
36,000

ĐÈN LED BULB DOB 13W (DOB-LB-13-A3)

Giá sản phẩm: 36,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-13-A3
Công Suất : 13w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 60*117 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
30,000

ĐÈN LED BULB DOB 09W (DOB-LB-9-A3)

Giá sản phẩm: 30,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-9-A3
Công Suất : 9w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 60*112 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
24,000

ĐÈN LED BULB DOB 05W (DOB-LB-5-A3)

Giá sản phẩm: 24,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-5-A3
Công Suất : 5W
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 60*108 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-41%
19,000

ĐÈN LED BULB DOB 03W (DOB-LB-3-A45)

Giá sản phẩm: 19,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : DOB-LB-3-A45
Công Suất : 3W
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : Trắng Vàng
Nhiệt Độ Màu : 6000K 3000K
Kích Thước : ø 45*83 mm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI>85
Chất Liệu : Nhựa Cao Cấp Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
-40%
48,000

ĐÈN LED BULB 9W ĐỔI MÀU

Giá sản phẩm: 48,000

Thông tin sản phẩm

Mã SP : LB-9-A60-DM
Công Suất : 9w
Nguồn Điện : 220V/50Hz
Ánh Sáng : 3 chế độ màu sắc
Nhiệt Độ Màu : 3000K – 6000K
Kích Thước : ø 60*108cm
Chip LED : EPISTAR
Độ Hoàn Màu : CRI> 80
Chất Liệu : Nhôm đúc
Kiểu Đui : E27
Xuất Xứ : Trung Quốc
Tuổi Thọ : 50.000 giờ
Điều Khiển : Bật – Tắt
Bảo Hành : Đổi mới 2 năm
error: Content is protected !!