Hiển thị 1–20 của 46 kết quả

-25%

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 18w đổi màu

Giá sản phẩm: 300,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x220x220
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 12w đổi màu

Giá sản phẩm: 225,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x170x170
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 6w đổi màu

Giá sản phẩm: 158,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x120x120
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
330,000

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 24w

Giá sản phẩm: 330,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x300x300
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
225,000

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 18w

Giá sản phẩm: 225,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x220x220
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
188,000

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 12w

Giá sản phẩm: 188,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x170x170
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
128,000

Đèn ốp nổi vuông đen Asia 6w

Giá sản phẩm: 128,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x120x120
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 18w đổi màu

Giá sản phẩm: 330,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ220
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 12w đổi màu

Giá sản phẩm: 240,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ170
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 6w đổi màu

Giá sản phẩm: 165,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ120
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
345,000

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 24w

Giá sản phẩm: 345,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ300
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
255,000

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 18w

Giá sản phẩm: 255,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ220
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
203,000

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 12w

Giá sản phẩm: 203,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ170
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
135,000

Đèn ốp nổi tròn đen Asia 6w

Giá sản phẩm: 135,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35xØ120
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn ốp nổi vuông đổi màu vân gỗ Asia 24w

Giá sản phẩm: 465,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x300x300
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn ốp nổi vuông đổi màu vân gỗ Asia 18w

Giá sản phẩm: 353,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x220x220
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn ốp nổi vuông đổi màu vân gỗ Asia 12w

Giá sản phẩm: 255,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x170x170
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi vuông vân gỗ Asia 24w

Giá sản phẩm: 398,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x300x300
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi vuông vân gỗ Asia 18w

Giá sản phẩm: 285,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x220x220
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn ốp nổi vuông vân gỗ Asia 12w

Giá sản phẩm: 218,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm cao cấp
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 35x170x170
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!