Hiển thị tất cả 16 kết quả

Đèn Downlight Asia mặt vuông đen ba chóa 30w

Giá sản phẩm: 510,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 30w
 • Màu sắc: Vỏ đen
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: 330x120x55 mm
 • Lỗ khoét: 300x100x50 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Downlight Asia mặt vuông đen hai chóa 20w

Giá sản phẩm: 345,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 20w
 • Màu sắc: Vỏ đen
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: 230x120x55 mm
 • Lỗ khoét: 200x100x50 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Downlight Asia mặt vuông đen một chóa 10w

Giá sản phẩm: 180,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 10w
 • Màu sắc: Vỏ đen
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: 120x120x55 mm
 • Lỗ khoét: Ø90×50 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt vuông ba chóa 30w

Giá sản phẩm: 510,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 30w
 • Màu sắc: Vỏ trắng
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: 330x120x55 mm
 • Lỗ khoét: 300x100x50 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt vuông hai chóa 20w

Giá sản phẩm: 345,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 20w
 • Màu sắc: Vỏ trắng
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: 230x120x55 mm
 • Lỗ khoét: 200x100x50 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt vuông một chóa 10w

Giá sản phẩm: 180,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 10w
 • Màu sắc: Vỏ trắng
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: 120x120x55 mm
 • Lỗ khoét: Ø90×50 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt lõm 12w đổi màu

Giá sản phẩm: 270,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø150xØ125xH85 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt lõm 7w đổi màu

Giá sản phẩm: 188,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø120xØ100xH65 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
225,000

Đèn Downlight Asia mặt lõm 12w

Giá sản phẩm: 225,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: Ø150xØ125xH85 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
150,000

Đèn Downlight Asia mặt lõm 7w

Giá sản phẩm: 150,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: Ø120xØ100xH65 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
113,000

Đèn Downlight Asia mặt lõm 5w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB Taiwan
 • Kích thước: Ø90xØ76xH55 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt kính 12w đổi màu

Giá sản phẩm: 240,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø140xØ120xH65 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn Downlight Asia mặt kính 7w đổi màu

Giá sản phẩm: 173,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø110xØ90xH60 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
195,000

Đèn Downlight Asia mặt kính 12w

Giá sản phẩm: 195,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø140xØ120xH65 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
135,000

Đèn Downlight Asia mặt kính 7w

Giá sản phẩm: 135,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 7w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø110xØ90xH60 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
105,000

Đèn Downlight Asia mặt kính 5w

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • Chất liệu: Nhôm đúc liền khối
 • Nguồn sáng: Chip led COB NKTaiwan
 • Kích thước: Ø90xØ76xH50 mm
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!