Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đèn âm trần vuông siêu mỏng 6w đổi màu

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20x120x120
 • Lỗ khoét: 105×105
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
173,000

Đèn âm trần vuông siêu mỏng 15w

Giá sản phẩm: 173,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 15w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20x190x190
 • Lỗ khoét: 180×180
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
128,000

Đèn âm trần vuông siêu mỏng 9w

Giá sản phẩm: 128,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 9w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20x150x150
 • Lỗ khoét: 135×135
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
83,000

Đèn âm trần vuông siêu mỏng 6w

Giá sản phẩm: 83,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20x120x120
 • Lỗ khoét: 105×105
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần siêu mỏng 6w đổi màu

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ120
 • Lỗ khoét: Ø110
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần siêu mỏng 4w đổi màu

Giá sản phẩm: 87,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 4w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ105
 • Lỗ khoét: Ø100
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
195,000

Đèn âm trần siêu mỏng 18w

Giá sản phẩm: 195,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ225
 • Lỗ khoét: Ø205
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
173,000

Đèn âm trần siêu mỏng 15w

Giá sản phẩm: 173,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 15w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ190
 • Lỗ khoét: Ø175
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
143,000

Đèn âm trần siêu mỏng 12w

Giá sản phẩm: 143,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ170
 • Lỗ khoét: Ø160
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
120,000

Đèn âm trần siêu mỏng 9w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 9w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ150
 • Lỗ khoét: Ø135
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
83,000

Đèn âm trần siêu mỏng 6w

Giá sản phẩm: 83,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 6w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ120
 • Lỗ khoét: Ø110
 • Bảo hành: 2 năm
-24%
68,000

Đèn âm trần siêu mỏng 4w

Giá sản phẩm: 68,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 4w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: 20xØ105
 • Lỗ khoét: Ø100
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!