Hiển thị tất cả 16 kết quả

-40%
321,000

Đèn cảm ứng ốp nổi oval Heesun 18w

Giá sản phẩm: 321,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Khoảng cách cảm ứng: 6 – 8m
 • Góc quét: 360º/160º
 • Thời gian trễ: 60 ± 5s
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø210xH55mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn cảm ứng ốp nổi oval Heesun 12w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Khoảng cách cảm ứng: 6 – 8m
 • Góc quét: 360º/160º
 • Thời gian trễ: 60 ± 5s
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø190xH55mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn cảm ứng ốp nổi tròn Heesun 18w

Giá sản phẩm: 344,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Khoảng cách cảm ứng: 6 – 8m
 • Góc quét: 360º/160º
 • Thời gian trễ: 60 ± 5s
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø210xH65mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn cảm ứng ốp nổi tròn Heesun 12w

Giá sản phẩm: 306,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng
 • Khoảng cách cảm ứng: 6 – 8m
 • Góc quét: 360º/160º
 • Thời gian trễ: 60 ± 5s
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø190xH65mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi vuông viền hẹp Heesun 24w

Giá sản phẩm: 240,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: 225x225xH35mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi vuông viền hẹp Heesun 18w

Giá sản phẩm: 177,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: 175x175xH35mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi vuông viền hẹp Heesun 12w

Giá sản phẩm: 126,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: 145x145xH35mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi vuông viền rộng Heesun 24w

Giá sản phẩm: 228,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: 300x300xH30mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi vuông viền rộng Heesun 18w

Giá sản phẩm: 165,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: 225x225xH30mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi vuông viền rộng Heesun 12w

Giá sản phẩm: 117,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: 170x170xH30mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi tròn viền hẹp Heesun 24w

Giá sản phẩm: 225,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø225xH35mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi tròn viền hẹp Heesun 18w

Giá sản phẩm: 158,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø175xH35mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi tròn viền hẹp Heesun 12w

Giá sản phẩm: 117,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø145xH35mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi tròn viền rộng Heesun 24w

Giá sản phẩm: 217,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 24w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø300xH30mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi tròn viền rộng Heesun 18w

Giá sản phẩm: 144,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 18w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø225xH30mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

Đèn ốp nổi tròn viền rộng Heesun 12w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 12w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Vỏ Nhôm
 • Kích thước: Ø170xH30mm
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!