Hiển thị 1–20 của 37 kết quả

-25%
120,000

Đèn âm trần Asia mặt kính 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×70 mm
 • Lỗ khoét: Ø76 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%
120,000

Đèn âm trần Asia mặt mờ 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø76 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia nhôm đúc mặt lõm 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×50 mm
 • Lỗ khoét: Ø90mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt lõm viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt lõm viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt lõm viền vàng đồng 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia mặt lõm viền vàng đồng 5w

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt lõm viền vàng 5w

Giá sản phẩm: 120,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt lõm viền vàng 5w

Giá sản phẩm: 105,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×40 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt cong viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 128,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×30 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt cong viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×30 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt cong viền vàng 5w

Giá sản phẩm: 128,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×30 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt cong viền vàng 5w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×30 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt bạc viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 150,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt bạc viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 135,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia đổi màu mặt bạc viền vàng 5w

Giá sản phẩm: 150,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia mặt bạc viền vàng 5w

Giá sản phẩm: 135,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø100×55 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm
-25%

Đèn âm trần Asia đổi màu viền bạc 5w

Giá sản phẩm: 113,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø110×30 mm
 • Lỗ khoét: Ø76mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn âm trần Asia viền bạc đổi màu 5w

Giá sản phẩm: 98,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø90×47 mm
 • Lỗ khoét: Ø65mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn Downlight Asia viền bạc đổi màu 5w

Giá sản phẩm: 98,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 5w
 • Màu sắc ánh sáng: Đổi màu
 • Chất liệu: Nhôm đúc
 • Nguồn sáng: Chip led Taiwan
 • Kích thước: Ø90×50 mm
 • Lỗ khoét: Ø60mm
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!