Hiển thị 1–20 của 21 kết quả

-25%
25,875,000

Bộ đèn chùm nến chóa thủy tinh, thân mạ vàng - 15 tay.

Giá sản phẩm: 25,875,000

Thông tin sản phẩm

  • Kích thước: D980*H720 mm
  • Đui đèn : E27
  • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
  • Xuất xứ: hàng NK
-26%
13,875,000

Bộ đèn chùm nến chóa thủy tinh, thân mạ vàng - 8 tay.

Giá sản phẩm: 13,875,000

Thông tin sản phẩm

  • Kích thước: D790*H660 mm
  • Đui đèn : E27
  • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
  • Xuất xứ: hàng NK
-18%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

3,518,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 3,518,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

-16%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

3,713,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 3,713,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-17%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

5,179,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 5,179,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-15%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

3,647,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 3,647,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

-19%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

5,686,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 5,686,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-18%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

4,051,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 4,051,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

-16%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

6,661,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 6,661,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-17%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

4,424,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 4,424,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

-15%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

5,304,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 5,304,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-19%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

3,475,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 3,475,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

-18%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

5,117,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 5,117,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-16%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

3,604,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 3,604,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

-17%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

9,927,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 9,927,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-20%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 25 tay

14,560,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 25 tay

Giá sản phẩm: 14,560,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 25 tay

-25%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

9,750,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 9,750,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-30%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 24 tay

13,286,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 24 tay

Giá sản phẩm: 13,286,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 24 tay

-17%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

6,690,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 15 tay

Giá sản phẩm: 6,690,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 15 tay

-15%

Đèn chùm tân cổ điển Pháp

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

4,420,000

Đèn chùm tân cổ điển Pháp 8 tay

Giá sản phẩm: 4,420,000

Thông tin sản phẩm

– Chất liệu: Hợp Kim
– Nước Mạ màu vàng 24k
– Loại bóng: E14
– Số tay: 8 tay

error: Content is protected !!