Hiển thị 1–20 của 21 kết quả

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D800, thiết kế theo phong cách hiện đại, mạ xi vàng/đen

Giá sản phẩm: 6,300,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø800mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D600, thiết kế theo phong cách hiện đại, mạ xi vàng/đen

Giá sản phẩm: 3,996,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø600mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D800, thiết kế theo phong cách hiện đại, mạ xi vàng

Giá sản phẩm: 6,006,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø800mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D600, thiết kế theo phong cách hiện đại, mạ xi vàng

Giá sản phẩm: 4,104,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø600mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D500, thiết kế theo phong cách hiện đại, mạ xi vàng

Giá sản phẩm: 3,504,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø500mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại dài, thiết kế theo phong cách hiện đại, màu xi Vàng

Giá sản phẩm: 3,552,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: L800*H300*W300mm
 • Đui đèn : E14 * 9
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại dài, thiết kế theo phong cách hiện đại, màu xi đen

Giá sản phẩm: 3,696,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: L800*H300*W300mm
 • Đui đèn : E14 * 9
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D800, thiết kế theo phong cách hiện đại, màu xi đen

Giá sản phẩm: 5,928,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø800mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D600, thiết kế theo phong cách hiện đại, màu xi đen

Giá sản phẩm: 3,942,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø600mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn mâm pha lê loại tròn D500, thiết kế theo phong cách hiện đại, màu xi đen

Giá sản phẩm: 3,600,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: Ø500mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: khung xương Inox, lá thủy tinh pha lê, dây treo, phụ kiện đi kèm…(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng NK

Bộ đèn chùm hình CỔ THIÊN NGA, khung đèn màu ĐEN, 10+5 tay. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC,

Giá sản phẩm: 2,419,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CỔ THIÊN NGA, khung đèn màu ĐEN, 8+4 tay. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC,

Giá sản phẩm: 1,876,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CỔ THIÊN NGA, khung đèn màu ĐEN, 6+3 tay. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC,

Giá sản phẩm: 1,502,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E14
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu ĐEN - 16 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC

Giá sản phẩm: 3,094,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu ĐEN - 12 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC

Giá sản phẩm: 2,420,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu ĐEN - 8 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC

Giá sản phẩm: 1,975,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu ĐEN - 6 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC

Giá sản phẩm: 1,505,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu VÀNG - 16 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC

Giá sản phẩm: 3,176,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu VÀNG - 12 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC

Giá sản phẩm: 2,700,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

Bộ đèn chùm hình CÀNH HOA TUY LIP, khung đèn màu VÀNG - 8 bóng. Chóa đèn màu TRẮNG ĐỤC,

Giá sản phẩm: 1,998,000

Thông tin sản phẩm

 • Kích thước: D600*H30 mm
 • Đui đèn : E27
 • # 1 bộ đèn bao gồm: chóa thủy tinh + khung kim loại(chưa bao gồm bóng)
 • Xuất xứ: hàng Việt Nam

error: Content is protected !!