Hiển thị 1–20 của 28 kết quả

-40%

ĐÈN LED NGOẠI THẤT

Đèn led pha SMD Heesun 200w

1,410,000

Đèn led pha SMD Heesun 200w

Giá sản phẩm: 1,410,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 200w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 335x95x390 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

ĐÈN LED NGOẠI THẤT

Đèn led pha SMD Heesun 150w

893,000

Đèn led pha SMD Heesun 150w

Giá sản phẩm: 893,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 150w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 295x90x340 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

ĐÈN LED NGOẠI THẤT

Đèn led pha SMD Heesun 100w

585,000

Đèn led pha SMD Heesun 100w

Giá sản phẩm: 585,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 100w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 290x75x300 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha kiến trúc Heesun 50w ba màu (Xanh lá/Đỏ/Xanh da trời)

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 160lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Xanh lá/Đỏ/Xanh da trời
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm + Thủy tinh
 • Kích thước: 240x167x25 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha kiến trúc Heesun 200w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 4x50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 160lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm + Thủy tinh
 • Kích thước: 240x167x25 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha kiến trúc Heesun 150w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 3x50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 160lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm + Thủy tinh
 • Kích thước: 240x167x25 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha kiến trúc Heesun 100w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 2x50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 160lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm + Thủy tinh
 • Kích thước: 240x167x25 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha kiến trúc Heesun 50w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 160lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng/Trung tính
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm + Thủy tinh
 • Kích thước: 240x167x25 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha Module Heesun 1000w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 1000w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 140lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
 • Kích thước: 400x1030x180 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha Module Heesun 500w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 500w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 140lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
 • Kích thước: 400x415x180 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha Module Heesun 400w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 400w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 140lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
 • Kích thước: 400x410x180 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha Module Heesun 300w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 300w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 140lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
 • Kích thước: 400x305x180 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha Module Heesun 200w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 200w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 140lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
 • Kích thước: 400x205x180 mm
 • Bảo hành: 2 năm

Đèn led pha Module Heesun 100w

Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 100w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 140lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối
 • Kích thước: 400x100x180 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
1,410,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 200w

Giá sản phẩm: 1,410,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 200w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 272x309x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
893,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 150w

Giá sản phẩm: 893,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 150w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 237x269x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
585,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 100w

Giá sản phẩm: 585,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 100w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 201x234x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
345,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 50w

Giá sản phẩm: 345,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 167x194x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
270,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 30w

Giá sản phẩm: 270,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 30w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 137x159x32 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
174,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 20w

Giá sản phẩm: 174,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 20w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 212x108x27 mm
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!