Hiển thị tất cả 17 kết quả

-40%

ĐÈN LED NGOẠI THẤT

Đèn led pha SMD Heesun 200w

1,410,000

Đèn led pha SMD Heesun 200w

Giá sản phẩm: 1,410,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 200w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 335x95x390 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

ĐÈN LED NGOẠI THẤT

Đèn led pha SMD Heesun 150w

893,000

Đèn led pha SMD Heesun 150w

Giá sản phẩm: 893,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 150w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 295x90x340 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%

ĐÈN LED NGOẠI THẤT

Đèn led pha SMD Heesun 100w

585,000

Đèn led pha SMD Heesun 100w

Giá sản phẩm: 585,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 100w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 290x75x300 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
1,410,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 200w

Giá sản phẩm: 1,410,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 200w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 272x309x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
893,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 150w

Giá sản phẩm: 893,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 150w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 237x269x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
585,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 100w

Giá sản phẩm: 585,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 100w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 201x234x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
345,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 50w

Giá sản phẩm: 345,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 167x194x33 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
270,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 30w

Giá sản phẩm: 270,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 30w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 137x159x32 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
174,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 20w

Giá sản phẩm: 174,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 20w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 212x108x27 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
138,000

Đèn led pha SMD Premium Heesun 10w

Giá sản phẩm: 138,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 10w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100 – 110lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 212x108x27 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
345,000

Đèn led pha SMD Heesun 50w

Giá sản phẩm: 345,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 232x60x245 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
270,000

Đèn led pha SMD Heesun 30w

Giá sản phẩm: 270,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 30w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 100lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 180x42x184 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
1,455,000

Đèn led pha COB Heesun 200w

Giá sản phẩm: 1,455,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 200w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 335x95x390 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
987,000

Đèn led pha COB Heesun 150w

Giá sản phẩm: 987,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 150w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 295x90x340 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
585,000

Đèn led pha COB Heesun 100w

Giá sản phẩm: 585,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 100w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 290x75x300 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
351,000

Đèn led pha COB Heesun 50w

Giá sản phẩm: 351,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 50w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 232x60x245 mm
 • Bảo hành: 2 năm
-40%
285,000

Đèn led pha COB Heesun 30w

Giá sản phẩm: 285,000

Thông tin sản phẩm

 • Công suất: 30w
 • Hiệu suất chiếu sáng: 90lm/w
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • IP: 65
 • Chất liệu: Nhôm đúc + Kính cường lực
 • Kích thước: 180x42x184 mm
 • Bảo hành: 2 năm
error: Content is protected !!